Υγεία είναι η σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία, η αρμονική συνύπαρξή μας με τους άλλους, το περιβάλλον και τον οικολογικό μας περίγυρο. Υγιεινό είναι ό,τι προάγει, ενισχύει και παρατείνει την καλή υγεία -και, κατά συνέπεια, την ίδια τη ζωή- καθώς και η επιλογή συνηθειών που δρουν θετικά και απομακρύνουν την αρρώστια και την αναπηρία.

Ο Βελονισμός είναι μία θεραπευτική μέθοδος κατά την οποία ειδικές βελόνες τοποθετούνται σε επιλεγμένες, ευαίσθητες ή επώδυνες στην πίεση δερματικές περιοχές, με στόχο τη θεραπευτική αντιμετώπιση λειτουργικών παθήσεων, συνδρόμων ή συμπτωμάτων. Έχει ιστορία αιώνων, παγκόσμια διάδοση και εφαρμογές, με τις ρίζες του να ξεκινούν από την Κίνα.

Ο Ωτοβελονισμός είναι ένας κλάδος του Βελονισμού, ο οποίος χρησιμοποιεί την επιφάνεια του ωτικού πτερυγίου ως διαγνωστικό και θεραπευτικό μικροσύστημα, επιδεικνύοντας υψηλή εξειδίκευση και αποτελεσματικότητα. Ανακαλύφθηκε και εξελίχθηκε στη Γαλλία τη δεκαετία του 1950, διαδόθηκε άμεσα στην Κίνα και παγκόσμια, και αποτελεί τον Ευρωπαϊκό δρόμο του βελονισμού.

Δρ. Απόστολος Αποστολόπουλος